Handboek Voedselveiligheid
Handboek Voedselveiligheid

Handboek Voedselveiligheid Alle verkooppunten van motorbrandstoffen die voedingsmiddelen verkopen zijn verplicht te werken volgens dit handboek en voldoen hiermee aan de wettelijke eisen, inclusief de regelgeving met betrekking tot HACCP en traceerbaarheid.

Quick Reference Card Voedselveiligheid
Quick Reference Card Voedselveiligheid

Quick Reference Card Voedselveiligheid Vind snel alle informatie terug met betrekking tot voedselveiligheid: Temperatuur richtlijnen Interne bewaartijden Persoonlijke hygiëne Corrigerende maatregelen

Handboek Milieuzorg (manager)
Handboek Milieuzorg (manager)

Update mei 2017 Het Handboek geeft inzage in zaken die van belang zijn voor de ondernemer, managers en voor de medewerkers op tankstations. Het geeft inzicht in de wettelijke verplichtingen en hoe deze verplichtingen eenvoudig te implementeren en zelf te controleren zijn. Het kan tevens als naslagwerk worden gebruikt en een effectief hulpmiddel om de milieubelasting op de tankstations tot een minimum te beperken. De relevante wet- en regelgeving is overzichtelijk en schematisch weergegeven, wat een goed hulpmiddel kan zijn bij de dagelijkse werkzaamheden op jouw locatie. Bovendien kun je met de aanwijzingen in het Handboek op systematische wijze voorkomen dat er onnodig milieubelasting door jouw tankstation wordt veroorzaakt. Om de kennis over de inhoud van het handboek te vergroten en te testen is er de e-learning Milieuzorg ontwikkeld voor de ondernemer, manager en de medewerkers op tankstations. Tevens is er een inspectielijst in het handboek opgenomen waarmee je zelf kunt controleren of je aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving voldoet. Hiermee kun je ook het risico op financiële schade beperken. De e-learning is gratis beschikbaar op www.mijnbranchepaspoort.nl

Handboek Milieuzorg (medewerker)
Handboek Milieuzorg (medewerker)

Update mei 2017 Het Handboek geeft inzage in zaken die van belang zijn voor de ondernemer, managers en voor de medewerkers op tankstations. Het geeft inzicht in de wettelijke verplichtingen en hoe deze verplichtingen eenvoudig te implementeren en zelf te controleren zijn. Het kan tevens als naslagwerk worden gebruikt en een effectief hulpmiddel om de milieubelasting op de tankstations tot een minimum te beperken. De relevante wet- en regelgeving is overzichtelijk en schematisch weergegeven, wat een goed hulpmiddel kan zijn bij de dagelijkse werkzaamheden op jouw locatie. Bovendien kun je met de aanwijzingen in het Handboek op systematische wijze voorkomen dat er onnodig milieubelasting door jouw tankstation wordt veroorzaakt. Om de kennis over de inhoud van het handboek te vergroten en te testen is er de e-learning Milieuzorg ontwikkeld voor de ondernemer, manager en de medewerkers op tankstations. Tevens is er een inspectielijst in het handboek opgenomen waarmee je zelf kunt controleren of je aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving voldoet. Hiermee kun je ook het risico op financiële schade beperken. De e-learning is gratis beschikbaar op www.mijnbranchepaspoort.nl

CAO tankstations en wasbedrijven
CAO tankstations en wasbedrijven

CAO tankstations en wasbedrijven

Checklist jonge koper tabak
Checklist jonge koper tabak

TNLT Checklist jonge koper tabak

Bestelformulier NIX materialen
Bestelformulier NIX materiaal

Bestelformulier NIX materiaal

Baliekaart NL
Baliekaart NIX NL

Baliekaart NIX NL

Baliekaart NIX in 6 talen
Baliekaart NIX in 6 talen

Baliekaart NIX in 6 talen

7 meestgestelde vragen bij tabaksverkoop
7 meestgestelde vragen bij tabaksverkoop

7 meestgestelde vragen bij tabaksverkoop

Allergenen (uitleg)
Allergenen (uitleg)

De voedselinformatie verordening (EG Vo 1169/2011) introduceert de verplichting om voor onverpakte producten informatie over allergenen te leveren. Aanvullend op artikel 44 van Vo 1169/2011 is nationale regelgeving geformuleerd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om deze informatie mondeling te geven. Echter wel met voldoende borging voor de toezichthouder. Dit met als doel de bescherming van de allergische consument door het geven van de juiste informatie. Deze informatieplicht geldt ook voor verkooppunten motorbrandstoffen die onverpakte producten aan de consumenten verkopen (bijvoorbeeld broodjes belegd, pizza snacks, saucijzenbroodjes).

Allergenen (matrix)
Allergenen (matrix)

De voedselinformatie verordening (EG Vo 1169/2011) introduceert de verplichting om voor onverpakte producten informatie over allergenen te leveren. Aanvullend op artikel 44 van Vo 1169/2011 is nationale regelgeving geformuleerd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om deze informatie mondeling te geven. Echter wel met voldoende borging voor de toezichthouder. Dit met als doel de bescherming van de allergische consument door het geven van de juiste informatie. Deze informatieplicht geldt ook voor verkooppunten motorbrandstoffen die onverpakte producten aan de consumenten verkopen (bijvoorbeeld broodjes belegd, pizza snacks, saucijzenbroodjes).

Leermeester subsidie aanvraag
Leermeester subsidie aanvraag

Leermeestertraining subsidie Vakmanschap overdragen; dat is wat een leermeester doet. De leermeester is een motivator en draagt vakkennis en -vaardigheden over. In de beroepspraktijk begeleidt en beoordeelt hij de leerlingen die een beroepsopleiding volgen voor het werk op een tankstation of wasbedrijf. De leermeester is de spil in de opleiding van de leerling, deze wordt op de werkplek begeleid en beoordeeld door een gecertificeerde leermeester. De leermeester houdt de voortgang bij van de leerling, voert functioneringsgesprekken en beoordeelt de leerling. U kunt bij OOTW subsidie (€ 144,-) aanvragen voor de leermeestertraining als deze is gevolgd bij Innovam. Het aanvraagformulier voor subsidie moet ingediend worden samen met een: - kopie van de factuur van de leermeestertraining (met de n.a.w. gegevens van de werknemer) - betalingsbewijs aan de aanbieder Innovam - kopie van het behaalde certificaat. - maximaal 25 aanvragen per jaar. Stuur uw aanvraag aan: info@ootw.nl

OOTW Jaarrekening 2014
OOTW Jaarrekening 2014

OOTW Jaarrekening 2014

Trainingsgids 2016-2017
Trainingsgids 2016-2017

Trainingsgids 2016-2017 Sinds de oprichting in 2010 werkt het OOTW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven, aan de doelstelling de kennis en vaardigheden in de gehele tankstation- en wasbedrijvenbranche te optimaliseren en actueel te houden. Daarnaast werkt het OOTW aan imagoverbeterende acties voor de branche. De CAO is algemeen verbindend verklaard, iedere werkgever betaalt per kwartaal een bijdrage aan OOTW. Momenteel telt de branche ca. 16.000 medewerkers, werkzaam bij 1.300 werkgevers. Het fonds komt volledig ten goede aan de branche, dus ook aan u!

HR tool  handleiding
HR tool handleiding

HR tool van het branchepaspoort handleiding

OOTW in cijfers 2017
OOTW in cijfers 2017

OOTW in cijfers 2017 Infographic over alle activiteiten en resultaten van OOTW

flyer Voedselveiligheid
flyer E-learning en Handboek Voedselveiligheid

E-learning en Handboek Voedselveiligheid

Brief aankondiging tabakscontrole wave 3 2017
Brief aankondiging tabakscontroles 2017 wave 3

Verzonden brief aankondiging tabakscontroles 2017 wave 3. Verzonden op 11-9-2017